קורס מסים מעשי

הניסיון והמומחיות עוברים הלאה
 
חטיבת המס של Deloitte בריטמן אלמגור זהר שמחה לפתוח את "קורס המסים המעשי".
הקורס פותח על מנת לתת מענה לצורך הגובר מהשטח בידע מקצועי ברמה גבוהה ועדכוני רגולציה.
הקורס נותן הזדמנות לרענן את הידע המקצועי בתחום דיני המס ולהתעדכן בחדשות,
נושאים חמים ועדכוני חקיקה ופסיקה. במהלך הלימודים המשתתפים יחשפו לידע פרקטי
וניסיון מהשטח, מפי מומחים ובעלי ניסיון אישי.
 
הקורס מיועד לחשבים וסמנכ"לי כספים העוסקים בפועל, או מיועדים
לעסוק בתחום המיסים. בקורס יושם דגש גם על הצד העיוני וגם על הצד הפרקטי
 
 
 
 
 
 
 
לרישום לקורס